Kde nás nájdete?

Južná trieda 78
040 01 Košice
Slovensko

Údaje firmy

PRAVDA profi. s.r.o.
Ruskov 171 044 19 Ruskov
Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.44322/V